Hivatalos
Reklámhordozók építményadóztatása

Reklámhordozók építményadóztatása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 35/2017. (XII.1.) rendeletével döntött a reklámhordozó utáni építményadó bevezetése mellett. Egyebekben nem változtak a korábbi, még 1992-ben elfogadott rendeltben szabályozott, az adózóink által már ismert építményadóztatást érintő szabályok, adómértékek.
Az új rendelet értelmében az adóztatott adótárgyak köre bővült és vált adókötelessé az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó. Ennek alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 1-jétől az építményadó keretein belül adóztatás alá vonja azokat a szabadtéri reklámhordozókat, amelyek gazdasági reklám megjelenítésére használnak, hasznosítanak, mégpedig a négyzetméterben kifejezett adóalap (két tizedesjegy pontossággal) alapulvételével 12.000 forint/m2 adómértékű helyi építményadóval.

A köztudatban reklámhordozónak minősülő adótárgyak – a teljesség igénye nélkül – az óriásplakát, hirdető oszlop, utcabútor, CityLight vagy CityBoard formátumú eszköz, hirdetőtábla, információs vitrin, molinó és minden olyan tárgy, eszköz, berendezés, ami gazdasági reklámot tartalmaz.

A szolgáltató üzletek, irodák, kereskedelmi és vendéglátóhelyek üzemeletetőinek jellemzően nem kell adófizetésre készülniük a saját üzletükön, kirakatukban elhelyezett reklámok után, ugyanis nem minősül gazdasági reklámnak, így nem adóköteles a cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés; az üzlethelyiség portáljában (kirakatában), a járművön elhelyezett gazdasági reklám; továbbá a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívás (hirdetés), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetés.

Az adótárgyak után – a reklámhordozó tulajdonosának – a 2018. január 1-i állapot alapján kell majd az adatbejelentést megtenni az előírt nyomtatványon, amely januártól elérhető lesz.

Az adatbejelentést az adóalanyoknak 2018. január 1-jét követően, de legkésőbb 2018. január 15-ig kell megtenniük (vagy ha 2018. évközi megjelenés történik, akkor az ő esetükben az adatbejelentést a következő év, azaz 2019. január 15-ig kell megtenni) a reklámhordozó tulajdonosának. A vállalkozások 2018. január 01-től az adatbejelentést elektronikus formában kötelesek teljesíteni az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon.

Az adatbejelentések alapján az építményadót – ún. kivetéses adóként – határozatban fogja az önkormányzati adóhatóság előírni, amit az adó alanyainak (tulajdonosoknak) két egyenlő részletben (március 15, szeptember 15.) kell megfizetniük az előírt építményadó számlára.

Az adó bevezetésével várhatóan emelkedik az önkormányzat építményadó bevétele, amellyel a város további fejlődéséhez járulnak hozzá az adófizetők, de kétségtelen, hogy az adó elősegíti Nyíregyháza értékes települési arculatának megóvását, az épített és természeti környezet védelmét és hatásait tekintve a vizuális környezetszennyezés csökkenésével járhat.

Nyíregyháza, 2017. december 5.

Dr. Kása Brigitta
aljegyző